St. Georgs Gildene i Norge

image_pdfimage_print
Informasjon og vedtekter for St. Georgs Gildene i Norge

Organisasjon, lokalt

Denne delen inneholder informasjon om den lokale organiseringen av St. Georgs Gildene i Norge. Dette inkluderer normalvedtekter for gildene.

Organisasjon, nasjonalt

Denne delen inneholder informasjon om den nasjonale organiseringen av St. Georgs Gildene i Norge. Dette inkluderer vedtektene, organisering av distriktene, organisering av nasjonale komitéer og utvalg, samarbeidsformer med eksterne forbund og enheter på nasjonalt nivå og profilering av organisasjonen.

Organisasjon, internasjonalt

Denne delen inneholder informasjon om vår internasjonale tilknytning og -samarbeid.