Informasjon

Informasjonsutvalget, mandat her

Medlemsbladet St. Georg

er landsgildeledelsens viktigste informasjonskanal til medlemmene. I tillegg er det her de lokale gildene kan dele sine opplevelser, ideer og tanker med andre. Stoff sendes til bladet@sggn.no.

Tidsfrister finnes i bladet og på hjemmesiden under gildekalender.

Redaksjonskomiteen, mandat her.

Nyhetsbrev

Sendes fra kontoret til alle gildemesterne ved behov.

Nettsiden www.sggn.no

Lokale gilder kan sende stoff og linker til webmaster web@sggn.no slik enkelte gilder har gjort. Det tilbys webplass til gilder som ønsker egen hjemmeside. Kontakt webmaster.

Facebook

St. Georgs Gildene er på Facebook. Denne oppdateres jevnlig med gilde- og speiderstoff.

FACEBOOK TIPS!

Halvparten av de over 50 år i Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne er allerede på Facebook. Mange av de som følger Facebook-siden til St. Georgs Gildene i dag er ikke gildemedlemmer selv, men speidere som er positive til gildesaken. Hvis alle inviterer de gildevennene de har på Facebook til siden og alle de inviterer alle sine speider og gildevenner, så blir det fort veldig mange som følger den siden. Hvis alle så skriver litt hver gang de har vært på en hyggelig gildetur eller har et bra møte, så har man plutselig fortalt om hva gildene driver med til mange folk. Enkelt og gratis.

Profilering