Redaksjonskomitéen

Redaksjonskomiteen oppnevnes av Landsgildeledelsen for 2 år av gangen.

Formål:
Bladet St. Georg skal brukes:

  • Som informasjonskanal til gildemedlemmer.
  • Som inspirasjonskanal for gildemedlemmer.
  • Som rekrutteringsmiddel for potensielle medlemmer.

Mandat:

  • Ta imot stoff fra medlemmer som sender inn bidrag og bearbeide der det er behov.
  • Redigere bilder, samle bilder som er aktuelle å bruke som illustrasjon.
  • Samle nok innhold til hvert nummer, sette opp og sørge for å sende til trykking i rett tid.
  • Produsere eget stoff til bladet hvis det ikke er nok innsendt materiale.