Årlige arrangementer

22. februar

Foundersday / Tenkedagen

Denne blir ofte markert lokalt – speiderforbundene legger ut egne budskap.
Tenkedagen ble feiret for første gang i 1926.

Det er World Association of Girl Guides and Girl Scouts, den internasjonale organisasjonen som alle speiderjenter er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!
På verdenskonferansen i 1999 ble det bestemt at Tenkedagen skulle skifte navn til Verdenstenkedagen, for å understreke at tenkedagen feires over hele verden, og handler om alle speidere i absolutt hele verden.

Det internasjonale tenkedagsmateriellet fra WAGGGS finner du på: www.worldthinkingday.org

23. april

St. Georgsdagen

På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om helgenridderen St. Georg. En gammel legende forteller at han kjempet mot en ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St. Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt (draken), og for det som er godt, edelt og sant (prinsessen).

Norsk oversettelse av St. Georgsbudskapet sendes ut fra kontoret til alle gildemestrene.

Første søndag i juni*

Kvernmoendagen
Alle gilder inviteres til å delta på kampen om Kvernmoen-troféet og litt dugnad på vårt eget leirsted, Kvernmoen.
* Det kan være avvik i forbindelse med pinsen. Se Aktivitetskalenderen for dato.

25. oktober

Den internasjonale Fellowshipdagen

Dagen feires til minne om stiftelsen av verdensorganisasjonen International Guide and Scout Fellowship (ISGF). Fellowshipdagen ble innstiftet i 1965.
Norsk oversettelse av Fellowshipbudskapet sendes ut fra kontoret til alle gildemestrene.

Uken før første søndag i advent

Fredslyset

Da sørger vi, sammen med speiderne, for at Fredslyset fra Betlehem blir sendt ut over landet. I samarbeid med speiderne har Fredslyset egen hjemmeside og Facebook side.

Prosjekter, innsamlinger og turer