Vekst og profileringsutvalget

Utvalget har minst en representant fra landsgildeledelsen

Vekst og profileringsutvalget skal:

  • Arbeide for at profilen vår er synlig og i bruk ved alle arrangementer, lokalt og sentralt.
  • Etablere fadderordning for nye gilder, i samarbeid med distriktene.
  • Utarbeide forslag til innhold i vervemateriell.
  • Vurdere, og foreslå profileringsartikler.
  • Arbeide med profilering gjennom deltakelse på «Blå på landsleir».
Profilering