Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe: Distrikter og distriktsgildemestre

Gruppen avsluttet arbeidet til Landsgildetinget 2017. Endringene er lagt inn i vedtektene.

Arbeidsgruppe: Inkludering og integrering

Gruppen utarbeidet et idé- og veilednings hefte som fokuserer på hvordan gilder kan arbeide opp mot flyktninger. Arbeidet ble avluttet i 2017 med heftet: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker (Her) 

 

Landsgildetinget