Profilering

Profilmanualen er utarbeidet av Iver Gjendem og Birgitte Heneide. Den ble presentert første gang på Gildemestermøte i 2010. Se omtale i St. Georg nr. 4 – 2010. Selve manualen «Profil, Profilmanual for St. Georgs Gildene i Norge» fra 2011 kan fås fra kontoret. Her er et utdrag:

FARGER

I en spørreundersøkelsene blant speidere kommer det klart frem at St. Georgs Gildene kjennes på den blå genserfargen. Det er omtrent det eneste de vet om Gildene, og det er derfor åpenbart at fargen skal brukes. Gilde-blått heter Pantone 286, og alle profilplagg, bannere og trykksaker på papir skal være så nærme som mulig denne fargen.

I fargemodell RGB, som på en PC, er oppsettet som ligger nærmest til Pantone 286 (iflg. ISGF)Rød=29 Grønn=92 Blå=149:

286= R:29 G:92 B:149

Orangefargen er Pantone Warm Red, som er den andre fargen i logoen, skal kun brukes ved spesielle behov og aldri over store flater.
Pantone Warm Red (iflg. ISGF): Rød=204 Grønn=83 Blå=34

Tilleggsfarge Pantone 292 (Rød=117 Grønn=178 Blå=221) som er fargen på skjerfet. Støttefarger 25 %, 50 % og 75 % grå.

For maling bruker vi NCS kodene:
Blå – 2565-R80B  Rød: 0580-Y70R. Tilleggsfarge 1050-R90B.

St. Georgs Gildene i Norge (SGGN) har bare én logo. Den har hvit kløver, orange lilje og blå kanter med teksten St. Georgs Gildene i Norge under.

SGGN logo

Sammen med forbundsmerkene

Denne logoen skal brukes i alle offisielle sammenhenger eksternt og sammen med for eksempel speiderforbundenes logoer.

Logo skal ha hvit kant på farget bakgrunn. Her med svart bakgrunn uten tekst.

 

Internt, både hos gildene og mot speiderforbundene brukes den blå og hvite varianten med slagordet: Sammen støtter vi speidersaken. Denne logovarianten fremhever mer av blåfargen som kjennetegner SGGN og den er ikke så fremtredende som hovedlogoen. Logovarianten skal ikke brukes på annen bakgrunn enn blå og gråtoner.

Blaa slagord

SGGN intern variant

Denne varianten kan brukes hvis det i mediet tydelig fremgår at St. Georgs Gildene i Norge er avsender. Er ikke avsender tydelig skal merket med St. Georgs Gildene i Norge benyttes:

Blaa navn

Filer for trykk finner du her.
Eller hos ISGF, men da uten tekst.

SLAGORD

«Sammen støtter vi speidersaken»
Gildene er et stort nettverk som jobber for samme sak — speidersaken.

«En gang speider, alltid speider»
Selv om ikke alle har vært speidere, så er gildeverdiene bygget på speiderverdiene og å leve etter dem er som å være speider.

SKRIFTTYPER — fonter

FF DIN er profil-skrifttypen og er den som skal brukes i overskriftene, samt i hvit tekst på mørk bakgrunn. Skriften brukes i overskrifter og andre støttetekster ved behov. Kan erstattes av den mer vanlige Arial i uformelt materiell.

Garamond brukes til brødtekst.

For et rent og gjennomført visuelt inntrykk er det kun disse skrifttypene som skal benyttes. Det skal aldri brukes skygger eller andre teksteffekter og aldri andre farger enn profilfargene.

Skifttyper

BILDEPROFIL

Det skal brukes store bilder med fokus på portretter, mennesker med øyekontakt, som skaper oppmerksomhet og gir organisasjonen et ansikt. Stikkord for bildeprofilen er hyggelig, nært og personlig. Få frem verdiene vennskap, sosialt og speiding.

Design av layout

Eksempel på brevmal eller last ned malen herfra. 

Merke og slagord for brevmal.

Profileringsartikler

Vi samarbeider med Speider Sport AS om produksjon og salg av profileringsplagg og merker og annet utstyr.

Rekruttering