Regioner og underregioner

Regioner og underregioner 

ISGF er delt inn i fem regioner og seks underregioner.
De fem regionene er Afrika-regionen, Arabia-regionen, Asia-Stillehavs-regionen, Afrika-regionen, Europa-regionen og Vestlige halvkule-regionen.

Central Branch

Central Branch er også en del av ISGF. Den er en felles, verdensomspennende underavdeling, som består av gilder som er for små til å klassifiseres som et NSGF (National Scout and Guide Fellowship), dvs. gilder som har mindre enn 60 medlemmer. I tillegg kan enkeltmedlemmer kan være direkte medlem av Central Branch.

Mer informasjon om de fem regionene finnes her.

En tabell som viser strukturen av regioner, underregioner og Central Branch er vist her.

Det arrangeres medlemstreff/konferanser både i regionene og underregionene. Disse er åpne for alle ISGFs medlemmer, uansett hvilken region de tilhører. (Se Internasjonale arrangement.)

Europaregionen

Består av underregionene Nordisk Baltisk-, Vest-Europa- Sentral Europa-, og Sør Europa underregion. Europakonferanser arrangeres hvert 3. år.
Se Internasjonale arrangement.

 

Nordisk-Baltisk underregion (NBSR)

Norge, Danmark, Finland, Island, Sverige og Litauen utgjør NSBR. Av kontingenten vi betaler nasjonalt, går (i 2015) ca. kr 1,20 per medlem videre til NBSR.

To ganger i året kommer det et nordisk-baltisk nyhetsblad, Nordic-Baltic News Letter. 

Nordisk-Baltisk treff arrangeres hvert 3. år. Se Internasjonale arrangement.

 

International Ambassadors Guild – IAG

er et internasjonalt gilde med medlemmer fra hele verden.
Gildet ble stiftet 1997 med godkjenning fra ISGF og har i dag 158 medlemmer (mai 2015) hvorav 12 er fra Norge. For tiden er Bjørg Walstad (Norge) leder av IAG.
Formålet er å bidra til vekst og utvikling av speiderarbeid over hele verden ved å gi finansiell støtte til speidernes egne prosjekter.
IAG har egen medlemskontingent og møtes ved alle internasjonale samlinger.

Mer om IAG hos ISGF.

Internasjonale arrangement