Rapportering og kontingent

De lokale gildene skal sende årsrapport til St. Georgs Gildene i Norge innen 15. februar hvert år.

Årsrapportskjema og valgskjema blir sendt ut fra kontoret.

Medlemskontingenten til St. Georgs Gildene i Norge (SGGN) er indeksregulert.

For 2021 er den: kr 400,-
For 2022 er den: kr 450,-
For 2023 er den: kr 500.-

Medlemskontingenten settes inn på konto 8200 06 04980
OBS! Husk å merke innbetalingen med gildets navn!

Nystartede gilder betaler ikke kontingent til SGGN det første året.

Nye gildemedlemmer  som melder seg inn første halvår betaler halv kontingent  og nye medlemmer i siste halvår betaler ingen kontingent for det året de har meldt seg inn. 

  • Aktive speiderledere som er gildemedlemmer får tilbud om å betale halv kontingent.

Inkludert i kontingenten er medlemsavgift til International Scout and Guide Fellowship (ISGF) og Nordisk-Baltisk underregion. Dessuten går kr 5,- til St. Georgsfondet.

Adresselisten som sendes inn ved årsskiftet skal gjelde medlemmer per 31.12. Det er disse som gildet skal betale kontingent for. Gildene må presisere hvor mange av medlemmene er aktive speiderledere, som de bare betaler halv-kontingent for.

Seremonier