Gildeledelsen og Gildeting

Gildeledelsen

Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og kasserer.
Med tanke på BP’s idé om patruljen, vil det være naturlig å dele store gilder inn i patruljer.

Gildeting (årsmøte)

Ifølge normalvedtektene, § 4 skal Gildeting avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling.

Gildetinget behandler:

  • Regnskap
  • Årsmelding
  • Valg
  • Fastsettelse av medlemskontingenten (til St. Georgs Gildene i Norge, distriktet og eget gilde)
  • Arbeidsplan
Rapportering og kontingent