Litt historie og ABC

Historien for de første årene er samlet i boken «St. Georgs Gildene i Norge gjennom 50 år. 1952-2002.» Boken kan kjøpes hos Speider-Sport.

St. Georgs Gildene i Norge ble stiftet under et konstituerende Landsgildeting i Fredrikstad 14. og 15. juni 1952.

Her er korte oversikter:

Landsgildeting:
1952 – Fredrikstad. St. Georgs Gildene i Norge stiftes 14. – 15. juni
1955 – Rustad turisthytte, Sjusjøen.
1957 – Rustad turisthytte, Sjusjøen.
1959 – Fredrikstad
1961 – Lier
1963 – Hadeland turisthotell
1965 – Sjusjøen
1967 – Sandefjord
1969 – Bergen, Handelshøyskolen
1971 – Klækken
1973 – Røros
1975 – Sandnes
1977 – Fredrikstad
1979 – Drammen
1981 – Molde
1983 – Lofoten
1985 – Bergen
1987 – Søgne
1989 – Ås
1991 – Stavern
1993 – Sørmarka
1995 – Hamar
1997 – Jeløya, Moss
1999 – Bergen
2001 – Trondheim
2003 – Tønsberg
2005 – Oslo, Soria Moria
2007 – Kristiansand
2009 – Molde
2011 – Moss
2013 – Langesund
2015 – Hamar
2017 – Trondheim
2019 – Drammen

Landsgildemester:
1952 – 1954  Gunnar Hannestad, Fredrikstad
1954 – 1967  Einar Simonsen, Fredrikstad
1967 – 1973  Tore Høye, Fredrikstad
1973 – 1979  John Erik Christensen, Kolbotn
1979 – 1987  Odd Hopp, Oslo
1987 – 1993  Berit Johansen, Oslo
1993 – 1999  Jan K. Svendsen, Molde
1999 – 2005  Harald B. Pettersen, Hamar
2005 – 2011  Olav Balle, Vestby
2011 – 2015 Karin R. Thompson, MS St. Georgs Gilde
2015 – 2019 Inger E. Merli, Kolbotn
2019 –          Gry Walderhaug Grimsrud, Wøyen

 

Medlemsbladet:

Medlemsbladet gikk under navnet «St Georgs Gildene i Norge» fram til 1965 og het da «Gildebladet» fram til og med nr. 2 i 2003, da det igjen skiftet navn til St. Georg. (Bladet ligger fra og med nr. 1 – 2006 med digital utgave på hjemmesiden sggn.no.)

Redaktører:
1953 – 1955  Odd Hopp
1955 – 1957  Oskar Halvorsen, Sigurd Edvardsen og Arne Kjell Sognar
1958 – 1963  Wilhelm Edwardsen
1963 – 1968  Arne Auberg
1969              Knut Sogstad
1970 – 1971  Kjell Midtun, Gudrun Andersen
1972 – 1985  Ivar D. Haugen, Alf Wibe Lund
1985 – 1989  Eyvind Schrøder
1989 – 1997  Odd Borgersen
nr. 4 – 1997  LGLs arbeidsutvalg
1997 – 2000 Ole Harald Flåten
2001 –           Arve Urlin

Viktige årstall:

1952
Første nordiske gildestevne, Hindås i Sverige.

1953
IFOFSAG – International Fellowship of Former Scouts and Guides – etablert i Luzern i Sveits 25. oktober. (Nå ISGF.)

1955
De første kvinnelige gildemedlemmer opptas i Trondheim.
Første kvinnegilde i landet, 2. Porsgrunn.

1956
Det første fellesgilde stiftes i Fredrikstad.
Det internasjonale gildemerket – rød lilje på hvit kløverbunn godkjent.

1957
Nordisk gildesangbok utgis etter initiativ fra Gunnar Hannestad.
Det blir lagt til to stjerner i gildemerkets lilje, slik Baden-Powell’s opprinnelige speiderlilje var.

1962
St. Georgsfondet opprettet etter vedtak på Landsgildetinget året før.
Frimerkebanken startes av Kathrine Simonsen i Fredrikstad.

1963
Speidersjefene, Signe Christie, NSPF; Bernhard Müller, N.S.F. og landssjef Maria Graf, KFUK opptatt som gildemedlemmer.

1965
Fellowship Day innføres på stiftelsesdagen 25. oktober.

1966
Første Gildemestermøte, kalt «Stevne for gildeledelser».

1973
Landsgildetinget vedtar ny «Formålsparagraf» og innfører «Gildeløftet».

1974
Kvernmoen leirsted innvies.
Nye «Opptagelsesritualer» og «Gildebrev» til nye medlemmer ble innført.

1980
Kvernmoen får sitt emblem, utarbeidet av Svein Aarset, Kolbotn.

1981
Nordisk Komité etablert, bestående av de nordiske landsgildemestere.

1985
Gildetreff på landsleir for første gang. NSFs landsleir på Notodden.

1989
Gildetropp på landsleir første gang. NSFs landsleir på Skaugum.

2000
Distriktsforum arrangert for første gang.