Del av et internasjonalt fellesskap

Gjennom medlemskapet i St. Georgs Gildene i Norge, er du også med i «International Scout-and Guide Fellowship (ISGF).

Per mai 2017 er det omtrent 45130 medlemmer.

Internasjonalt utvalg

Twinning

Mange lokale gilder har vennskapsgildet i et annet land. Ønsker du dette, ta kontakt med kontoret.

 

Normalvedtekter for gildene