Åpning – avslutning av møte

Åpningsseremoni og avslutningsseremoni bør utformes etter gildets ønsker, slik at rammen blir den som passer. Det er likevel en god ide å se på forslag som er utarbeidet:

Ved åpning av møtet:

(Alle reiser seg)
Gildemester:
«Vi tenner
Et lys for SANNHET
— Som skal minne oss om speiderånden
Et lys for RETTFERDIGHET
— Som skal minne oss om speideridealene
Et lys for FELLESSKAP
— Som skal minne oss om gildevennskapet verden over.

(3 slag) – Disse slagene skal minne oss om Gildeløftet som vi har avlagt.»

Forslag til sang:
Melodi: (Alltid freidig)

Gildevenner – lys er tent
oppad peker flammen.
La den skinne klart og rent
trofast står vi sammen.

Gildeløftet har vi gitt
felles mål oss fyller:
Vennskap, omsorg, hjelpe titt
gildets ånd vi hyller

Ved avslutningen av møte:

(Alle reiser seg)

Melodi: (Alltid freidig)
Gildevenner – takk for nå
glede å være sammen
La oss ut i livet gå
fylte av gildeflammen!

Gildemester:
(1 lys slukkes) Må speiderånden,
(2 lys slukkes) Speideridealene
(3 lys slukkes) og Gildevennskapet leve videre i oss

Speiderbønn

Medlemsopptakelse - forslag