Internasjonalt utvalg

Viselandsgildemester er internasjonal sekretær og representerer landsgildeledelsen i utvalget.

Landsgildeledelsen ønsker at utvalget skal:

INTERNASJONAL SEKRETÆR:

Internasjonal sekretær skal være medlem av Landsgildeledelsen. Internasjonal sekretær er bindeleddet mellom Landsgildeledelsen og ISGF og medlemslandene.

Internasjonal sekretær skal delta på møter og konferanser når Landsgildeledelsen fatter vedtak om det.

Internasjonal sekretær skal for øvrig:

a) Holde seg orientert om ISGF’s arbeide.

b) Være orientert om World Council, sammensetning og arbeide.

c) Holde seg orientert om internasjonale arrangementer og påmeldingsfrister.

Arbeidsgrupper