Visjon, mål og aktiviteter

Landsgildetinget 2019:

Visjon:

 • St. Georgs gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til alle som vil tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier og som vil arbeide for speiderbevegelsen.
 • Speiderledere som ønsker støtte i sine daglige ledergjerninger.

Mål 2019 – 2023

Et aktivt og synlig fellesskap med fokus på speideridealene.

Aktivitet:

 • To nye gilder opprettes årlig og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder.
 • Sentrale arrangementer er åpne for alle gildemedlemmer og er attraktive med gode aktiviteter og speiderpreg.
 • Vi oppfordrer lokale gilder i et område til å invitere speiderledere og deltakere fra andre gilder til sine aktiviteter.
 • Vi ser på muligheten for å opprette egne interessegrupper blant annet rundt Kvernmoen, og  miljø.

Synlighet:

 • Gildemedlemmer er naturlige bidragsytere på speiderarrangementer.
 • Kvernmoen oppgraderes slik at det blir et attraktivt leirsted som er godt kjent i begge forbundene.
 • Vi vurderer om navnet St. Georgs gildene bør endres, til et navn som aktive speidere kjenner seg igjen i.

Fellesskap:

 • Alle gildene har i perioden minst ett arrangement som skaper økt fellesskap med lokale speidergrupper.
 • Norge skal inspirere til deling av erfaringer og inspirasjon til alle de nordiske landene.
 • Vi skal arrangere felles tur til Island på Nordisk Baltisk møte i 2021.
 • Vi utarbeider en god informasjonskanal til alle medlemmene våre.

  Fokus på speideridealene:

 • St Georgs Gildene forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement for samfunn og miljø.
 • St. Georgs gildene bruker Fredslyset til å fremme fredsengasjement blant speidere og gildemedlemmer.

Aktiviteter:

 • Vi ønsker å samarbeide med forbundene i utsendelse av nyhetsbrev, hvor blant annet turer og andre åpne arrangementer tilbys også speiderledere.
 • Vi videreutvikler åpne arrangementer; turer, temasamlinger og interessegrupper / nettverk.
 • Vi inviterer til gildetreff på landsleirene i 2021 og 2022 – med besøk på Kvernmoen.
 • Vi arrangerer dugnadsleir på Kvernmoen med en tydelig sosial profil.
 • Vi jobber videre med rekrutteringsmateriell.
 • Vi tilbyr hjelp ute i de lokale gildene – også hvis noen ønsker å starte et nytt gilde.
 • Vi har en tydelig blå profil når vi deltar på speiderarrangementer.
 • Vi har årlige samlinger med utvalgene.
 • Vi bruker sosiale medier aktivt.
 • Vi inviterer nordiske gildemedlemmer til åpne fellesarrangementer og til å delta i interessenettverk.
 • Vi oppretter et eget «miljøsertifikat» som gilder og gildemedlemmene oppfordres til å ta.
 • Vi skal tenke tilgjengelighet ved valg av steder hvor vi holder våre arrangementer.