Komitéer og utvalg

Mye av det praktiske, nasjonale arbeidet gjøres i komitéer, utvalg og prosjektgrupper.

Komitéer og utvalg oppnevnes av landsgildeledelsen (LGL) for 2 år av gangen.

Landsgildeledelsen ønsker at komitéer og utvalg skal:

  • Være Landsgildeledelsens forlengede arm i arbeidet med mål og planer.
  • Spille en aktiv rolle i forhold til St. Georgs Gildenes sentrale aktiviteter og arrangementer.
  • Arbeide for synliggjøring av St. Georgs Gildene som en naturlig del av speiderveien.
  • Være bevisst samarbeidet med speiderforbundene lokalt og sentralt.
  • Ta initiativ overfor Landsgildeledelsen og lokale gilder innenfor sitt område.
  • Vurdere sin egen arbeidsform, være åpne for nye tanker og idéer.

Internasjonalt utvalg

Informasjonsutvalget

Vekst og profileringsutvalget

Kvernmoenutvalget

Arbeidsgrupper

 

Faste arrangementer