Opprettelse av nytt St. Georgs Gilde

De fleste St. Georgs Gildene er gått ut fra en eller flere lokale speidergrupper. Ofte er det roverlag og vennegrupper som ønsker å fortsette speidervennskap og støtte speidingen. I dag har vi også gilder som samler medlemmer fra speiderkorps.
Nye gilder legger frem forslag til vedtekter bygget på «Normalvedtekter for Gildene» som godkjennes av Landsgildeledelsen.
Det leveres innmeldingsskjema for de som ønsker å bli medlemmer. Jfr, § 4 i vedtektene.

Landsgildeledelsen og Vekst og profileringsutvalget (se Organisasjon nasjonalt eller kontakt Landsgildeledelsen) bistår ved dannelsen av nye gilder. Det gjør også distriktsledelsen der det finnes et aktivt distrikt.

I forbindelse med opptakelsen er det vanlig at de nye medlemmene mottar Gildebrev og Gildenål (fås fra kontoret) .

Gildeledelse - Gildeting