Prosjekter, innsamlinger og fellesturer

Hotelt

St. Georgs Gildene markerer seg og yter service ved å arrangere «Hotelt» på landsleir til begge speiderforbundene. Hoteltet betjenes av en gildetropp satt sammen av frivillige gildemedlemmer fra hele landet. Individuell påmelding etter invitasjon i medlemsbladet St. Georg.

(Forslag Prosjektavtale Hotelt, her.)

Innsamlinger

Som en del av god-tørn, inviteres gildene til å delta på innsamlinger i regi av St. Georgs Gildene i Norge.  Ønsker en å være med å støtte kan gaver sendes til kontonr 8200 06 0498 merket prosjektets navn.

Gjeldende prosjekt, se hjemmesiden.

Frimerkebanken

Frimerkebankens formål er å samle frimerker og filatelistisk materiale og bringe dette tilbake til speiderne eller andre, enten ved salg eller bytte. Driftsoverskuddet fordeles slik: 50 % til St. Georgsfondet og 50 % til Development Fund dvs. til støtte for speiderarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Frimerkebanken tar imot frimerkeklipp fra gildene rundt om i landet. Klippene bør være klippet av brevene og med en 5-10 mm kant rundt. Det tas også imot hele frimerkesamlinger. Send inn frimerkene til:

Sverre Shetelig, Jacob Aalls gate 40 B, 0364 OSLO eller til kontoret.

Fellesturer

Det blir arrangert turer felles for alle gildemedlemmer i landet. Invitasjon står i medlemsbladet St. Georg og på hjemmesiden under aktivitetskalender. Det er invividuell påmelding til turene.

Informasjon