Seremonier

Gildenes aktiviteter «ligner litt på speiding», og det er utarbeidet forslag til seremonier for ulike begivenheter. De fleste gildene bruker en fast åpnings- og avslutningsseremoni med lystenning.

Forslag til åpning og avslutning av gildemøte (Her)

Opptakelse

Nye medlemmer

Betingelser for medlemskap finnes i Vedtektene § 4.
Innmeldingsskjemaet for nye medlemmer fylles ut i to eksemplarer. Det ene sendes til kontoret, det lokale gilde beholder det andre.
Nye medlemmer må avlegge gildeløftet.
Opptakelsen skjer på et gildemøte som en hyggelig og høytidelig seremoni.
Det er normalt gildemesteren (GM) som leder opptakelsen med hjelp av to assistenter (A).

Forslag til medlemsopptakelse (Her)

Forslag til opptakelse av nye gilder (Her)

5. minutter St. Georg

I forbindelse med åpning av møter – er det vanlig å utfordre medlemmene på omgang, til å holde «5 minutter St. Georg» / ord til ettertanke. Deles uten å diskuteres.

Innslaget bør være personlig og litt alvorlig utformet, om noe en selv er opptatt av. Alternativt kan det være et utdrag fra ei bok eller et dikt. Selv om mange synes det kan være litt vanskelig den første gangen, er dette et verdifullt innslag som gildene ikke bør gi avkall på.

Program