Program

Programmet inspireres av St. Georgs Gildenes formål, slik det er uttrykt i vedtektenes § 3.
Det er naturlig at programmet inneholder:

¤ Tjeneste for andre / samfunnengasjement
¤ Friluftsliv
¤ Personlig utvikling / speideridealene
¤ Vennskap
¤ Støtte til speidersaken

Programmet utformes uti fra medlemmenes interesser. Noen har kanskje en speiderhytte eller et speiderhus de vil ta vare på, andre er mest interesserte i å dra på turer sammen eller å møtes til samtale og inspirasjon. Ettersom speidingen hele tiden er i utvikling, vil gildearbeidet også endre seg. Bare fantasien setter grenser.

Heftet «Tips til: Aktivitetsplan for 1. Gnisten St. Georgs Gilde» kan lastes ned her.

Samarbeid lokalt

Speiderne:
Norges speiderforbund.  KFUK-KFUM speiderne.

Andre organisasjoner

Del av et nasjonalt fellesskap