Nytt gilde – forslag til opptakelse

Under arbeid.

  • Selve opptagelsesseremonien av et nytt gilde planlegges sammen med en representant fra Landsgildeledelsen.
  • Det praktiske ordnes av stedlig komite.
  • Opptagelse av medlemmene ved Landsgildeledelsen, fortrinnsvis Landsgildemesteren.
  • Sosialt samvær.